تبلیغات
آموزش شیمی - شیمی
 
آموزش شیمی
سه شنبه 26 آبان 1394 :: نویسنده : برزان حمیدی

شیمی

هدف :

 شیمی علم اتمها، پیوندها و مولكولهاست. دانشی كه میتواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آنها را از هسته اتم گرفته تا كهكشانها بررسی كند و رشته شیمی، رشتهای است كه به پرورش متخصصانی میپردازد كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآوردههای شیمیایی را كنترل میكنند.

دكتر محمدحسین رفیعی استاد شیمی دانشگاه تهران در معرفی این رشته میگوید:

 «رشته شیمی دارای دو بخش علم شیمی و صنایع شیمی است كه...»»

شیمی

هدف :

 شیمی علم اتمها، پیوندها و مولكولهاست. دانشی كه میتواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آنها را از هسته اتم گرفته تا كهكشانها بررسی كند و رشته شیمی، رشتهای است كه به پرورش متخصصانی میپردازد كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآوردههای شیمیایی را كنترل میكنند.

دكتر محمدحسین رفیعی استاد شیمی دانشگاه تهران در معرفی این رشته میگوید:

 «رشته شیمی دارای دو بخش علم شیمی و صنایع شیمی است كه علم شیمی به عنوان یكی از علوم پایه زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی ، بیوتكنولوژی ، پزشكی ، دندانپزشكی ، داروسازی و رشتههای متعدد مهندسی است. اما صنایع شیمیایی عبارت است از صنایعی كه در آنها واكنش شیمیایی انجام میگیرد یعنی اقسام مواد اولیه تبدیل به محصولات جدید میگردد كه خواص این محصولات تا حدودی با مواد اولیه متفاوت است.»

وی در ادامه میگوید:

«با توجه به تعریف فوق صنایع شیمی طیف گستردهای از صنایع را در بر میگیرد كه از آن جمله میتوان به صنایع غذایی، داروسازی، پتروشیمی ، الیاف مصنوعی ، بهداشتی و آرایشی و صنایع تولید لوازم خانگی اشاره كرد.»

یكی دیگر از اساتید دانشگاه در معرفی این رشته میگوید:

«بررسی و مطالعه اجمالی تركیب، ساختار و ویژگیهای ماده و همچنین كنترل آزمایشگاهی فرآیندهای شیمیایی، مطالب و فعالیتهایی است كه در رشته شیمی در سطح كارشناسی ارائه میگردد. در سطح كارشناسی ارشد و دكترا نیز دانشجویان در گرایشهای تخصصی این رشته كه عبارتند از : شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی معدنی ، شیمی فیزیك و شیمی كاربردی به صورت عمیقتری با بخشی از علم شیمی آشنا میگردند تا در آینده بتوانند مرزهای دانش شیمی را گسترش دهند.»

تواناییهای فارغالتحصیلان

فارغالتحصیلان این دوره میتوانند مسؤولیتزمینههای مختلف از جمله موارد زیر را عهدهدار باشند:

1- طرح، نظارت و اجرای طرحهای تحقیقاتی كوچك و بزرگ شیمیایی در سطوح مختلف كاربردی و علمی محض، در دانشگاهها، كارخانجات و مراكز تحقیقاتی ، به منظور ارتقای كمی و كیفی محصولات مورد نیاز جامعه .

 2- مسوولیت و ارائه خدمات در آزمایشگاههای كنترل كیفی، پیگیری و ارائه معیارهای استاندارد به منظور افزایش كمیت و كیفیت محصولات تولیدی و همچنین مواد مصرفی كارخانهها و صنایع . 
3- ارائه خدمات آموزشی در سطح دانشگاهها ، دبیرستانها و موسسات آموزشی.

 4- ارائه طرحهای پژوهشی به منظور استفاده از منابع اولیه ارزنده موجود در جامعه در جهت افزایش بهرهوری از آنها و جلوگیری از صادرات بیرویه مواد اولیه ارزشمند و تبدیل آنها به محصولات واسطهای كه ارزش اقتصادی بالاتری دارند.

 5- ارائه خدمات در كارخانجات پتروشیمی ، پلاستیك ، لاستیك ، رنگ و رزین ، الیاف ، صنایع غذایی ، صنایع دارویی، بهداشتی و شویندهها .

6- آمادگی برای ادامه تحصیلات در مقاطع بالاتر برای تامین كادر علمی دانشگاهها و سایر مراكز علمی.

 7- كمك به توسعه صنایع دستی كه در سطح گستردهای در جامعه پراكنده هستند؛ از جمله ساخت رنگهای بهتر و متنوعتر، بخصوص استفاده از رنگهای طبیعی موجود در صنعت فرش.

8- استفاده از گیاهان دارویی فراوانی كه در مملكت موجودند، به منظور استخراج و شناسایی موارد كاربرد این گیاهان به كمك متخصصان داروساز.

 هدف از این دوره تربیت كارشناسانی است كه در زمینههای آموزش در دبیرستان، تربیت كمك پژوهشگر، آماده كردن دانشجویان برای ورودبه دورههای كارشناسی ارشد و دكتری به منظور تامین كادر آموزشی، پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی ، كارشناسان مورد نیاز صنایع شیمیایی و بینیازی از كارشناسان خارجی بتوانند از عهده برآیند. دوره دارای دو گرایش: شیمی محض ، شیمی كاربردی است. داوطلب باید در دروس شیمی، فیزیك و ریاضی دبیرستان قوی بوده ، علاقه ، انگیزه و روحیه كاوشگری لازم را دارا باشد. دروس به صورت عمومی ، پایه ، الزامی (مشترك بین دو گرایش ) و اختصاصی ارائه میشود. بعضی دروس الزامی عبارت است از : شیمی آلی ، شیمی تجزیه، شیمی فیزیك، شیمی معدنی، معادلات دیفرانسیل. علاوه بر این دروس 32 واحد درسی در هر گرایش وجود دارد. در شاخه شیمی محض و شیمی كاربردی 20 واحد از این 32 واحد انتخابی است.

بعضی تواناییهای فارغالتحصیلان به شرح زیر است:

عهدهدار شدن مسوولیت هدایت آزمایشگاهها و كمك به امر تدریس شیمی در دانشگاهها ، همكاری در زمینههای پژوهشی در موسسات ذیربط و دانشگاهها، سرپرستی آزمایشگاههای كنترل كیفیت مواد اولیه و محصولات در صنایع شیمیایی و رفع مشكلات شیمیایی صنایع موجود ، ارائه روشهای بهتر جهت بالا بردن سطح تولید از نظر كیفی و كمی.

 با توجه به نیاز دانشگاهها به مدرس شیمی، نیاز صنایع مختلف شیمیایی به پژوهشگر و كمبود متخصص ایرانی برای اداره كنترل كیفیت آزمایشگاههای شیمی صنایع موجود، اهمیت این رشته مشخص میشود. 
امكان ادامه تحصیل در این رشته تا حد دكتری در داخل و خارج از كشور وجود دارد. برخی از مراكز جذب كارشناسهای شیمی به شرح زیر است:

وزارتخانههای آموزش و پرورش ، صنایع سنگین ، صنایع و معادن ، فرهنگ و آموزش عالی ، كشاورزی ، نفت و نیز آموزشگاههای شیمی، صنایع شیمیایی و نظایر آنها .

 نظر دانشجویان : رشته شیمی از لحاظ محتوا بسیار گسترده و با اكثر صنایع به نحوی مرتبط است، به همین دلایل زمینههای پژوهش و استخدام بسیار وسیع است.

 گرایشهای مقطع لیسانس:

 رشته شیمی در مقطع كارشناسی دارای دو گرایش «محض و كاربردی» میباشد.

 محض و كاربردی عنوان گرایشهای بعضی از رشتههای دانشگاهی مثل شیمی و ریاضی است اما این دو گرایش چه تفاوتی با یكدیگر دارند؟

دكتر جمشید مفیدی استاد شیمی دانشگاه تهران در معرفی این دو گرایش میگوید:

 «در گرایش محض مبنای كار علم شیمی است و دانشجو درباره چهار گرایش اصلی علم شیمی كه عبارتنداز : شیمی آلی ، معدنی ، تجزینه و شیمی فیزیك دروسی را مطالعه میكند. اما در شیمی كاربردی، دروس پایه شیمی كمتر مطالعه میشود و دانشجو یكسری از دروس مربوط به مهندسی شیمی مثل اصول صنایع شیمیایی و تصفیه آب و فاضلاب را میگذراند.»

دكتر مفیدی در مورد موقعیت شغلی فارغالتحصیلان این دو گرایش میگوید:

« فارغالتحصیل شیمی محض در شروع یك فعالیت صنعتی نقش دارد چرا كه او راهكارهای تئوریك ساخت یك ماده را ارائه میدهد و سپس یك فارغالتحصیل شیمی كاربردی و یا مهندس شیمی طراحی نیمه صنعتی ماده مورد نظر را ارائه میدهد.»

دكتر پرویز رنجبر رشیدی استاد شیمی دانشگاه تهران نیز در معرفی این دو گرایش میگوید:

«تفاوت این دو گرایش در نحوه نگرش آنها به علم شیمی است چون شیمی كاربردی نگرشی كاربردی به علم شیمی دارد و می
خواهد از آموختههای شیمی در صنعت استفاده كند و به همین دلیل فارغالتصیلان این گرایش با مفاهیمی كه در صنایع شیمی مطرح است آشنایی بیشتری داشته و بهتر جذب بازار كار میشوند اما هدف شیمی محض پرورش دانشجویانی است كه كارهای تحقیقاتی انجام بدهند و با تحصیل در دوره فوقلیسانس و دكترا به حل مسائل و ناشناختههای علمی شیمی بپردازند. از همینرو درسهای نظری گرایش شیمی محض بیشتر از دروس كاربردی آن است.»

 امید خاكشور دانشجوی كارشناسی ارشد شیمی دانشگاه صنعتی شریف نیز ضمن معرفی این دو گرایش میگوید:

 «هرچند كه شیمی محض بیشتر به تئوریهای عمیقتر شیمی میپردازد و شیمی كاربردی با ارائه یكسری واحدهای كاربردی، ارتباط نزدیكتری با صنعت دارد ، اما این دو گرایش در سطح لیسانس فرق زیادی با یكدیگر ندارند و اگر كسی مایل باشد از هر دو گرایش اطلاع داشته باشد، میتواند در دروس اختیاری ، بعضی از واحدهای اختصاصی گرایش دیگر را انتخاب كند. البته واقعیت این است كه فارغالتحصیلان شیمی كاربردی راحتتر جذب بازار كار میشوند كه آن هم بیشتر به خاطر عنوان این گرایش است تا معلومات فارغالتحصیلان آن!»

 آینده شغلی ، بازار كار ، درآمد:

دكتر رفیعی در انتها میگوید:

 «البته باید گفت این طور نیست كه هیچ فرصت شغلی برای فارغالتحصیلان این رشته مهیا نباشد چون تعدادی از فارغالتحصیلان شیمی جذب صنایع شیمیایی مختلف مثل صنایع رنگسازی، چرمسازی، پتروشیمی ، موادغذایی، لوازم بهداشتی و آرایشی میشوند و در بخش آزمایشگاههای كنترل كیفیت محصولات شیمیایی و یا واحد تولید آنها كار میكنند.»

دكتر جمشید مفیدی نیز در مورد فرصتهای شغلی فارغالتحصیلان این رشته میگوید:

 «من فكر میكنم كه شیمی جزو معدود رشتههایی است كه فارغالتحصیل آن میتواند همیشه مشغول به كار باشد. چون هر كارخانهای كه دایر شود، در بخش كنترل كیفیت كالاهای ساخته شده نیاز به یك شیمیست دارد و یا در تمام صنایع احتیاج به فارغالتحصیلان شیمی داریم تا مواد اولیه را با توجه به استانداردهای جهانی بررسی كرده و رد یا قبول بكنند.

 علاوه بر موارد فوق یك شیمیست میتواند در خانه خود با كمترین امكانات كارگاه كوچكی دایر كرده و بعضی از مواد مورد نیاز جامعه را تولید كند برای مثال من فردی را میشناسم كه بعضی از مواد مورد نیاز وزارت دفاع را در یك كارگاه كوچك تهیه میكرد.»

 دكتر پرویز رنجبر رشیدی نیز در همین زمینه میگوید:

 «فارغالتحصیلان این رشته توانایی تغییر و تبدیل بر روی مواد خام را دارند و به یاری همین توانایی، تعداد زیادی از فارغالتحصیلان این رشته كارگاهها یا كارخانههای شیمیایی كوچك یا بزرگ دایر كرده و در كار خود نیز موفق بودهاند.

 در ضمن فارغالتحصیل شیمی میتواند در كارگاهها و كارخانههای تهیه مواد آلی، دارویی ،رنگها ، رزینها و تهیه و ترخیص مواد معدنی كار بكند. »

 ظرفیت پذیرش كل و گرایش مختلف :

طی سه سال تحصیلی 76 تا 78 بطور متوسط در هر سال 446 نفر دانشجو از گره آزمایشی علوم ریاضی و فنی و 2772 نفر از گروه علوم تجربی در رشته شیمی پذیرفته شدهاند.

تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه

 شیمی یعنی حفظ كردن صدها فرمول، عدد و رقم . این تصور بسیاری از دانشآموزان دبیرستانی است . تصوری كه به اعتقاد دكتر جمشید مفیدی از دبیرستانها نشأت میگیرد چرا كه حجم مطالب كتاب شیمی دبیرستانی زیاد و فرصت تدریس محدود است و به ناچار دبیران و محصلان به جای درك و استدلال مفاهیم، به سوی مسایل ذهنی و حفظی كشیده میشوند. در حالی كه شیمی تلفیقی از مهارتهای ذهنی و استدلالی است و اگر كسی بخواهد در این رشته موفق گردد باید در هر دو زمینه توانمند باشد و حتی میتوان گفت كه قدرت استدلال بیش از قدرت حافظه در این رشته اهمیت دارد چون حافظه فقط میتواند به كار سرعت بدهد اما حلال مشكلات نیست.

 وی همچنین معتقد است كه دانشجوی این رشته لازم است در دروس ریاضی، شیمی و فیزیك قوی باشد و رشته شیمی را دوست بدارد یعنی از مطالعه درس شیمی لذت ببرد و خسته نشود.

«دانشجوی شیمی باید به شیمی علاقهمند باشد نه این كه رشته شیمی در فرم انتخاب رشته، انتخاب چهلم و پنجاهم او باشد. همچنین دانشجو باید مثل مارگیرهای قدیمی كه مار را میگرفتند و از آن استفاده بهینه میكردند، شجاع بوده و وسواس نداشته باشد چون بعضی از مواد شیمیایی مثل مار خطرناكند اما اگر كسی طرز استفاده از همین مواد را بلد باشد، موادی قابل كنترل و بسیار مفید هستند.»

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر :

رشته شیمی در ایران تا مقطع دكترا تدریس میشود.

 دوره كارشناسی ارشد شیمی دورهای با گرایشهای تخصصی در پنج گرایش (شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی معدنی ، شیمی فیزیك ، شیمی كاربردی ) است.

 دوه دكترای شیمی نیز پس از دوره كارشناسی ارشد در دو بخش «آموزشی و پژوهشی» ارائه میگردد. رشتههای مشابه و نزدیك به این رشته :

 این رشته دارای واحدهای مشابه با رشته مهندسی شیمی میباشد.


نكات تكمیلی :

 رشته شیمی از جمله رشتههایی است كه داوطلبان دو گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی میتوانند آن را انتخاب كنند. البته مواد امتحانی و ضرایب این رشته در هر گروه آزمایشی متفاوت است و دانشگاهها نیز برای داوطلبان هر گروه ظرفیت پذیرش ویژهای در نظر گرفتهاند.

منبع:mrh.ir


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 11:54 ب.ظ

Awesome advice. Thanks a lot!
cialis 5 mg cialis patentablauf in deutschland rx cialis para comprar cialis prezzo in linea basso cialis online dose size of cialis low dose cialis blood pressure generic cialis with dapoxetine tesco price cialis cialis online holland
یکشنبه 2 تیر 1398 08:20 ق.ظ

Thank you! I appreciate this.
cialis dosage cialis 20 mg best price cialis rezeptfrei sterreich prices on cialis 10 mg cialis 10mg prix pharmaci cialis daily reviews generic cialis at the pharmacy cialis et insomni how to buy cialis online usa best generic drugs cialis
شنبه 1 تیر 1398 12:26 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of info!

cialis prezzo di mercato order generic cialis online 40 mg cialis what if i take cialis daily dose generic cialis name brand cheap comprar cialis 10 espa241a cost of cialis cvs cialis ahumada cialis coupons only now cialis 20 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:33 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis coupons tadalafil 10 mg cialis generico lilly 200 cialis coupon only now cialis for sale in us cialis baratos compran uk deutschland cialis online generic cialis pill online ou trouver cialis sur le net look here cialis cheap canada
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:01 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
prezzo di cialis in bulgaria how does cialis work where to buy cialis in ontario legalidad de comprar cialis we use it cialis online store purchase once a day cialis safe site to buy cialis online il cialis quanto costa cialis kaufen cialis cuantos mg hay
جمعه 24 خرداد 1398 05:02 ب.ظ

Fine postings. With thanks.
generic cialis 20mg tablets cialis qualitat cialis generic tadalafil buy rx cialis para comprar cialis dosage cialis for sale in europa cialis 05 cialis cost cialis coupons generic cialis at walmart
جمعه 24 خرداد 1398 02:21 ق.ظ

This is nicely said. .
canadian drugs generic cialis price cialis best cialis coupon tadalafil 20mg cialis dosage amounts cialis professional from usa cialis tablets cialis canada on line cialis pills in singapore cialis 20 mg
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:33 ب.ظ

Valuable info. Thanks.
cialis daily new zealand cialis ahumada cialis venta a domicilio cialis pills price each 5 mg cialis coupon printable venta de cialis canada rezeptfrei cialis apotheke cialis price in bangalore cialis prezzo al pubblico achat cialis en europe
شنبه 24 فروردین 1398 07:27 ق.ظ

Regards. I appreciate this!
most reliable canadian pharmacies canadian medications canadian online pharmacies legitimate trust pharmacy of canada prescription drugs without prior prescription canada online pharmacies canadian medications by mail canadian medications list canada online pharmacies reviews canadian pharmacy viagra
جمعه 16 آذر 1397 11:57 ق.ظ

You made your position pretty effectively!.
buy brand cialis cheap how to buy cialis online usa cialis online viagra vs cialis vs levitra click now cialis from canada click here take cialis click here to buy cialis cialis herbs brand cialis generic try it no rx cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:00 ب.ظ

Many thanks. I value this.
cialis coupon cialis dosage recommendations we use it 50 mg cialis dose cialis price thailand canada discount drugs cialis cost of cialis per pill cialis super acti enter site natural cialis buying cialis in colombia generic cialis 20mg uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:34 ق.ظ

You actually reported that terrifically!
cialis generic availability free generic cialis prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg schweiz we recommend cialis best buy trusted tabled cialis softabs viagra vs cialis cialis purchasing price cialis wal mart pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 07:11 ب.ظ

You said it very well.!
cialis for bph are there generic cialis buy cialis online legal cialis tadalafil cialis arginine interactio low dose cialis blood pressure enter site 20 mg cialis cost cialis per paypa if a woman takes a mans cialis generic for cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:07 ق.ظ

Thanks a lot, I like this.
low cost cialis 20mg where to buy cialis in ontario comprar cialis 10 espa241a buy cheap cialis in uk cialis online napol cialis australian price cialis generico in farmacia cialis manufacturer coupon tadalafil tablets cialis australian price
دوشنبه 12 آذر 1397 07:45 ق.ظ

You said it effectively.
cialis soft tabs for sale cialis preise schweiz cialis 5mg cialis per paypa miglior cialis generico cialis generic availability rx cialis para comprar only now cialis for sale in us safe dosage for cialis walgreens price for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:43 ب.ظ

You actually expressed this very well.
wow look it cialis mexico cialis arginine interactio cialis generico en mexico sialis effetti del cialis only here cialis pills only now cialis for sale in us cialis baratos compran uk cialis tadalafil buy online cialis 5mg
یکشنبه 11 آذر 1397 07:12 ق.ظ

You actually stated that perfectly!
cialis daily dose generic where to buy cialis in ontario cialis australian price il cialis quanto costa pastillas cialis y alcoho cialis generico postepay purchasing cialis on the internet cialis sans ordonnance cialis en mexico precio cialis tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 07:59 ب.ظ

You actually reported that terrifically!
only now cialis for sale in us cialis prices in england cialis uk cialis online napol cialis cost cialis tablets for sale generic cialis cost of cialis per pill viagra cialis levitra acheter du cialis a geneve
شنبه 10 آذر 1397 06:51 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis daily dose generic dosagem ideal cialis cialis et insomni comprar cialis 10 espa241a india cialis 100mg cost cialis para que sirve cialis prezzo di mercato cialis rckenschmerzen cialis generika in deutschland kaufen cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 07:45 ق.ظ

You said it adequately..
cialis 20mg prix en pharmacie cipla cialis online cialis herbs tesco price cialis acheter cialis meilleur pri buying cialis overnight generic cialis 20mg uk cialis 5 mg scheda tecnica achat cialis en itali tadalafil tablets
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:57 ق.ظ

Awesome write ups, With thanks.
cialis authentique suisse cialis dosage amounts buy original cialis cialis super kamagra cialis en mexico precio comprar cialis 10 espa241a cialis daily reviews click now cialis from canada low dose cialis blood pressure prices on cialis 10 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:08 ب.ظ

Effectively expressed really. .
cialis kaufen when can i take another cialis cialis in sconto buying cialis on internet cialis online buy original cialis free cialis low dose cialis blood pressure cialis usa cost buy name brand cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:23 ق.ظ

You have made your point very clearly!!
comprar cialis navarr cialis patent expiration cialis italia gratis we use it 50 mg cialis dose cialis lilly tadalafi cialis rckenschmerzen cialis generique only best offers 100mg cialis cost of cialis per pill cialis lilly tadalafi
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:58 ق.ظ

With thanks! I enjoy this.
viagra vs cialis cialis super acti cialis generique 5 mg prix cialis once a da cialis prices cialis australian price cialis e hiv we choice cialis uk no prescription cialis cheap comprar cialis navarr
دوشنبه 9 مهر 1397 07:11 ق.ظ

Good facts. Appreciate it!
cialis 30 day trial coupon cialis sicuro in linea cialis kaufen cialis reviews 40 mg cialis what if i take estudios de cialis genricos cilas buying brand cialis online cialis 20 mg cialis generisches kanada
یکشنبه 1 مهر 1397 08:10 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
canadian pharmacy meds canadian discount pharmacies in canada safe canadian online pharmacies canadian government approved pharmacies drugstore online shopping reviews trust pharmacy canada how safe are canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacy canada medication pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:09 ق.ظ

Tips very well regarded!!
cialis for sale acquisto online cialis cialis 10 doctissimo ou trouver cialis sur le net the best choice cialis woman safe site to buy cialis online what is cialis cialis qualitat cialis cost cialis soft tabs for sale
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:58 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
pharmacy canada online prescriptions canada drugs drugs for sale online canadian drugstore canada pharmacies pharmacy canada online prescriptions drugstore online canada online pharmacies legitimate canadian prescriptions online northwest pharmacies in canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:44 ب.ظ

Superb content, Many thanks.
how to buy viagra online without buy viagra without consultation how to buy viagra online buy cheap viagra online usa where to buy viagra cheap cheap sildenafil uk buy viagra cheaply viagra cheap online uk where can i buy viagra without sildenafil buy uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:18 ب.ظ

Thank you, I enjoy it!
where do you buy cialis cialis for sale south africa we like it cialis soft gel prix de cialis cialis manufacturer coupon click here to buy cialis enter site natural cialis cialis professional from usa cialis farmacias guadalajara trusted tabled cialis softabs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :